توضیحات

پروژه: طراحی هویت بصری برند و عکاسی تبلیغاتی محصولات وایب

تاریخ پروژه: 2020

سفارش دهنده: .Vibe eyewar co

مدیر هنری، عکاس و طراح: حمیدرضا بهادر