توضیحات

پروژه: طراحی هویت بصری برند،طراحی ست اداری و تولید محتوا برای صفحه اینستاگرام برند وقت‌تو

آدرس صفحه: @vaghteto.iran

تاریخ پروژه: 2019/2020

سفارش دهنده: سامانه وقت‌دهی آنلاین وقت‌تو

مدیر هنری و طراح: حمیدرضا بهادر