توضیحات

پروژه: طراحی هویت بصری برند، عکاسی و تولید محتوا برای صفحه اینستاگرام عینک شریف

آدرس صفحه: Sharif_eyewear@

تاریخ پروژه: 2020

سفارش دهنده: عینک شریف

مدیر هنری، عکاس و طراح: حمیدرضا بهادر