توضیحات

پروژه: طراحی لوگو برند اسپاد سازه

آدرس صفحه: espadsaze@

تاریخ پروژه:  2020

سفارش دهنده: اسپاد گروپ

مدیر هنری و طراح: حمیدرضا بهادر