توضیحات

پروژه: طراحی لوگو برند اسپاد مدیا

آدرس صفحه: espadmediaco@

آدرس وبسایت: www.espadmedia.com

تاریخ پروژه:  2020

سفارش دهنده: اسپاد گروپ

مدیر هنری و طراح: حمیدرضا بهادر