توضیحات

پروژه: طراحی لوگو دونات های دکوراتیو لیماک

آدرس صفحه: limak.donut@

تاریخ پروژه: 2020

سفارش دهنده: دونات لیماک

مدیر هنری و طراح: حمیدرضا بهادر