توضیحات

پروژه: تولید محتوای بصری خانه هات‌داگ

تاریخ پروژه: 2019

سفارش دهنده: خانه هات‌داگ

مدیر هنری، طراح و عکاس: حمیدرضا بهادر